Startsidan

Välkommen till  KRISTEN VETENSKAPS  (CHRISTIAN SCIENCE) svenska hemsida!

Kristen Vetenskap (KV) är en andlig vetenskap som utforskar sambandet mellan Ande, själ och kropp och den andliga och själsliga balansens betydelse för individens hälsa. KV utforskar de andliga egenskaper och lagar som skapar balans. Grundvalen för forskningen är Jesu bergspredikan och annan djup andlig insikt i Bibeln. KV omfattar studium, forskning, tillämpning och bevisföring. Det är ett kristet trossamfund som grundats 1879 och finns idag på 5 kontinenter. Det blev erkänt av svenska staten 1913 som kristet trossamfund med rätt till fri religionsutövning i Sverige.

OBS! KV bör inte förväxlas med ”Scientology”, ”Church of Christ”, ”Livets Ord”, ”New Thought rörelser” eller framgångsteologi.

I vår hemsida finner du svar på frågor om trosinnehållet i Kristen Vetenskap, om organisationen och en historik. OBS! En tryckt version av hela hemsidan kan du gratis erhålla och per telefon beställa hos bibliotekarien i våra läsrum!

Adresser: se nedan.

Kontakter

Svar på frågor ang. livssynen: 08-766 05 81
Informationssekreteraren: 070-816 57 02

 

Gudstjänster

STOCKHOLM: Kristen Vetenskap, Linnégatan 67 (hörnet Styrmansgatan). Telefon 08-665 38 31 . T-bana Karlaplan; bussar 69 o. 76.
Söndagar 11.00 – 12.00 (på svenska), onsdagar 13.00-14.00 (svenska/engelska).

OBS! Gudstjänsterna hålls hela året, inget uppehåll på sommaren.

MALMÖ: För upplysning v.g. ring 040-97 21 42

 

Kristen Vetenskaps läsrum/bokhandel

All litteratur i Kristen Vetenskap kan läsas, köpas, kostnadsfritt lånas eller beställas per telefon hos Kristen Vetenskaps läsrum/bokhandel

STOCKHOLM: Linnégatan 67 (hörnet Styrmansgatan). Telefon 08-665 38 31.
Öppet onsdagar och fredagar 12.00 – 15.00 och i samband med gudstjänsterna. T-bana Karlaplan; bussar 69, 76

Sommartider: Juni, juli och augusti öppet endast i samband med gudstjänsterna, på onsdagarna fr.o.m. kl 12.00. Beställningar mottas under denna tid per telefon 070-433 33 78.

MALMÖ: För upplysning v.g. ring 040-97 21 42

Våra läsrum har det primära syftet att vara en stillhetens oas där man kan sitta och läsa andlig litteratur, finna tröst, inre styrka och förnyad livsglädje. En lista över litteratur som finns att läsa, låna eller köpa finner du under rubriken ”Organisationen”.

KV på internet, hemsidor

www.kristenvetenskap.se Förutom denna svenska hemsida med omfattande information om trosinnehållet m.m. finns det följande Moderkyrkans hemsidor:
christianscience.com/swedish/prayer-and-health/kristen-vetenskaps-haerold Tidsskriften Kristen Vetenskaps Härold på svenska och andra språk.

christianscience.com Information på engelska om Moderkyrkans olika aktuella och övergripande aktiviteter. Artiklar på engelska med hjälpande tankar om dagsaktuella problem och problemlösning; videos och ljudfiler där olika människor som studerar Kristen Vetenskap berättar på engelska hur de lever sin tro, blivit botade från sjukdomar på andligt sätt och utarbetat konflikter och andra problem på andligt sätt. Info om Kristen Vetenskaps radiosändningar m.m. Möjlighet att utbyta tankar och ställa frågor.

www.tmcyouth.com Särskilt för ungdomar.

www.mbelibrary.org Det omfattande Mary Baker Eddy biblioteket med dess arkiv för forskare och andra

www.csmonitor.com Den internationella tidningen The Christian Science Monitorsom engagerar sig i samhällelig etik och är internationellt känd för sin balanserade, sobra rapportering och djuplodande analys av globala problem. Monitor har bland andra
vunnit 7 Pulitzer pris.

www.cssentinel.com Tidssskriften Christian Science Sentinel med vittnesbörd om helanden och hjälpande artiklar.

www.csjournal.com Tidskriften Christian Science Journal, det oficiella organet med adresser till samtliga KV grenkyrkor i världen, samtliga KV organisationer vid universitet och högskolor, samtliga KV praktiserande (själavårdare) och KV sköterskor i världen. Dessutom vittnesbörd om helanden och hjälpande artiklar.

Radioprogram

I olika länder sänds Kristen Vetenskaps radioprogram på respektive språk och genom respektive grenkyrkornas försorg.

Senaste medlemsupptagning

Kristen Vetenskaps Moderkyrka har medlemmar i 130 länder på 5 kontinenter. Vid senaste medlemsupptagningen har nya medlemmar från följande länder upptagits i Kristen Vetenskaps världsomspännande kyrkofamilj:

Andorra, Benin, Brasilien, Kanada, Demokratiska Republiken Kongo (Kinshasa), England, Frankrike, Tyskland, Italien, Elfenbenskusten, Japan, Kenya, Mauritanien, Mexiko, Nya Zeeland, Nigeria, Peru, Filippinerna, Puerto Rico, Republiken Kongo (Brazzaville), Skottland, Sydafrika, Tanzania, Zimbabwe, Förenta Staterna.

Hemsidans sponsor:  Kristen Vetenskaps kyrka i Stockholm

Hjälp med hemsida av Sitea Webbyrå